| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 4 months ago

Kerkplaats Hoogeveen

 

 

Vanuit onder andere de diaconie van Hoogeveen kwam de wens op om meer met duurzaamheid te gaan doen. Na wat rondvragen en een aantal inspirerende preken ontstond er begin 2010 een werkgroep. In het begin was het wat rondtasten om te zien welke activiteiten bij de groep passen. 

Op 10-10-10 presenteerde de werkgroep zich in een kerkdienst. 

 

Werkgroep duurzaamheid

 

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit ongeveer 7 personen en wordt tot eind oktober 2011 (wanneer hij vertrekt naar een andere gemeente) geleid door ds. Jan Muis. Daarnaast is de gemeenteadviseur actief betrokken. De werkgroep vindt het belangrijk dat iedere ambtsgroep binnen de gemeente betrokken is bij duurzaamheid. In de werkgroep heeft ieder een aandachtspunt, waardoor ieder kan doen wat het beste bij hem/haar past. De een richt zich op de duurzaamheid van het kerkgebouw, een ander op pastoraat, jeugd of liturgie en vorming en toerusting. Op deze manier probeert de werkgroep zich te verbinden met al bestaande groepen en duurzaamheid te verankeren in de gemeente.

 

Op de website van PKN de Weide is een eigen pagina duurzaamheid aangemaakt. Hier kunnen gemeenteleden doorklikken om te zien wat hun voetafdruk is, tips en duurzame recepten vinden en hun eigen tips doorgeven. 

 

 

Zorg voor onze schepping, die ons is toevertrouwd, zorg voor de wereld, die we aan onze kinderen door moeten geven, het besef dat wat de aarde voortbrengt oneerlijk verdeeld is en de overtuiging dat de bijbel ons oproept tot barmhartigheid, gerechtigheid en zorg voor wie kwetsbaar zijn in deze wereld, de overtuiging dat we geroepen zijn de aarde te bewaren in plaats van te vernietigen. Dat alles brengt ons ertoe om ‘duurzaamheid’ aan de orde te stellen in onze wijkgemeente PKN de Weide.” – ds. Evert Jan Hefting

 

Als gemeente zijn we geroepen tot zegen te zijn van de aarde en al wie haar bewonen. Begin dit jaar heeft ds. Jan Muis een oproep gedaan in de kerkdienst om een werkgroep samen te stellen die zich wil inzetten voor duurzaamheid.

 

 

 

Dromen

MEERJARENPLAN DUURZAME KERK  IN DE WEIDE

2 JAAR

 • Informeren en enthousiasmeren  Kleine Kerkenraad
 • Informeren enthousiasmeren ambtsgroepen en werkgroepen
 • meerjarenplan introduceren bij gemeente in een kerkdienst op 10-10-10
 • Informatie aan gemeente;

o   Website

o   Kerkentrommel

o   Tijdens Kerkdiensten (beamer/flyers)

 • Cursus voor werkgroep/ambtsdragers/evt belangstellenden
 • Excursie naar duurzaam gebouwde gezondheidscentrum Zuidwolde
 • Nulmeting voor gemeenteleden
 • Screening kerkgebouwen en begin maken met eenvoudige zaken 

 

5 JAAR

 • Kerkgebouwen:

o   Eenvoudige aanpassingen zijn gerealiseerd, bv:

§  Spaarlampen

§  Groene energie

§  Fairtrade producten worden gebruikt

§  Energiebesparing is in gang gezet

§  Er is meer en betere ruimte voor de fiets op het kerkplein

o   Uitwerken van zaken die meer organisatie vragen

 • In alle ambtsgroepen is duurzaamheid opgenomen in het jaarplan
 • Gemeenteleden hebben aan de hand van de nulmeting eenvoudige maatregelen genomen om duurzamer te leven en nemen maatregelen om hier nog meer mee bezig te zijn 
 • Andere wijkgemeenten informeren over doestelling en resultaten
 • Er is een begin gemaakt om samen te werken met de burgerlijke gemeente

 

10 JAAR

 • De kerkgebouwen zijn energieneutraal
 • De kerk stimuleert en ondersteunt actief duurzame projecten in de wijk
 • Vrijwel alle gemeente leden proberen duurzaam te leven

 

 

Plannen 

In het seizoen 2011-2012 staan de volgende activiteiten op het programma:

 • In het kader van de dag van de duurzaamheid aandacht daarvoor vragen tijdens de kerkdiensten in de Kerkboerderij en de Vredehorst op 6 november 2011.
 • 'Etalage' van de Wereldwinkel op zondag om ideeen op te doen voor Fairtrade cadeaus voor Sinterklaas en Kerst.
 •  In februari 2012 een bezoek aan de kerkekraad om daar een presentatie te houden over duurzaamheid binnen de kerk.
 • In april 2012 wordt de Cascaderun gehouden. Op ludieke wijze zal dan aandacht voor duurzaamheid worden gevraagd.
 • Geprobeerd zal worden het kerkgebouw de Vredehorst te verduurzamen. 
 • Alle ambtsgroepen zullen structureel benaderd worden.
 • Op de website zul regelmatig nieuwe tips/recepten e.d. worden gezet.
 • Beamerpresentatie 'Hart voor groen' tijdens de kerkdienst. 

 

 

 

Tips

Duurzamer printen: Hoe kan je printerinkt besparen? (beter voor 't milieu en goed voor de portemonnee.)

Ideeen-Werkplaats

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Zeker in Hoogeveen waar een actieve diaconie invulling geeft aan de sociale kant van duurzaamheid.  

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Er is een mooi logo gemaakt en groene harten dragen bij aan de herkenbaarheid.   

Verdiepen

Regelmatig verschijnen er artikelen in de Kerkentrommel waarin bijbel en duurzaamheid worden gelinkt

 

 

 


Welkom op Kerkplaats Hoogeveen

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Hoogeveen?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen leven. Klik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.