| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Verbinden

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 4 months ago

Verbinden

 

Door verbinding met verschillende initiatieven en samenwerking met anderen komt er veel meer tot stand. Je vult elkaar aan en inspireert elkaar. Het is ook leuker om samen met anderen op weg te gaan naar een fair en groen leven.

 

 

Diaconie 

Er is een zeer actieve en inventieve diaconie. Er is een programma voor het delen van vakantiegeld. Ook is er een inloopuur dat niet alleen gericht is op de eigen gemeente maar ook toegankelijk is voor een ieder uit de wijk die iets wil vragen of ergens mee zit: sociaal, juridisch, pedagogisch enzovoort. Heel actief, maar (nog) niet op het terrein van het milieu. Er is wel een groot netwerk van mensen die wel wat willen doen. Gericht op mensen, voor mensen.

 

 

Werkgroep

De werkgroep Duurzaamheid vindt het belangrijk om in alle geledingen van het kerkzijn gericht te zijn op duurzaamheid. Daarom is contact op het gebied van jeugd, diaconie, liturgie, herberggroep (eetgroep), kerkrentmeesters enzovoort belangrijk. Zo wordt stap voor stap de verbinding gezocht en kan duurzaamheid zich verankeren.

 

 

 

 

Naar de gezamenlijke pagina Verbinden van Kerken-werk aan de wereld >>>


Welkom bij de pagina verbinden Hoogeveen

Deze pagina is een echte werkplaats! Werk je samen met een anderen, heb je een suggestie of een voorbeeld van een netwerk? Deel het op deze pagina met anderen. Klik op edit en vergeet na invoering van je suggestie niet op save te klikken. Meer informatie nodig? klik dan op de link Werken met een wiki 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.